Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Kırıkkale  Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu

Gelir, gider kaynak ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak, hizmet odaklı ve kaliteli hizmet sunmak.

Vizyonu

Adil ve çözüm odaklı hizmet anlayışını düstur haline getirerek, çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetini arttırmak.