Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
KAMU GÖREVLİLERİ  ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

2. Halka hizmet bilinci

3. Hizmet standartlarına uyma

4. Amaç ve misyona bağlılık

5. Dürüstlük ve tarafsızlık

6. Saygınlık ve güven

7. Nezaket ve saygı

8. Yetkili makamlara bildirim

9. Çıkar çatışmasından kaçınma

10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

12. Kamu mallarıve kaynaklarının kullanımı

13. Savurganlıktan kaçınma

14. Bağlayıcıaçıklamalar ve gerçek dışı beyan

15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

17. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

18. Mal bildiriminde bulunma