Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür  Vekili: Rıfat KAYIŞ
Telefon : (0318) 225 44 19
Faks : (0318) 225 44 47